حکم مسئول رشته آموزش زبان انگلیسی آقای دکتر مهدی دهمرده

حکم مسئول رشته آموزش زبان انگلیسی آقای دکتر مهدی دهمرده


به استناد بند ۵-۸ اساسنامه پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، با عنایت به تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم به مدت دو سال از تاریخ ۹۹/۰۴/۱۸ به عنوان مسئول رشته آموزش زبان انگلیسی این پردیس منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از ایزد منان در پیشبرد امور آموزشی و پژوهشی پردیس بین‌المللی کیش موفق باشید.

مجید علی زاده

ریئس پردیس بین المللی کیش

آدرس کوتاه :