حکم مشاور امور آموزش های آزاد دانشکده زبان ها وادبیات خارجی - آقای دکتر اکبر عبدالهی

حکم مشاور امور آموزش های آزاد دانشکده زبان ها وادبیات خارجی - آقای دکتر اکبر عبدالهی


نظر به تعهد، توانمندی‌ها و ابتکار عمل بسیار خوبی که در حیطه افزایش ارتقا بنیه درآمدزایی و آموزش‌های آزاد از جنابعالی مشاهده گردید بدین وسیله و بر اساس دستورالعمل مصوب جلسه مورخ۰۲/‏۰۲/‏۹۶‬ هیأت رئیسه محترم دانشگاه تهران و ابلاغیه شماره ۵۴۳۲۹ مورخ ۰۲/‏۰۳/‏۹۷‬ معاونت محترم برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، به عنوان مشاور رئیس دانشکده در امورآموزش‌های آزاد منصوب می‌گردید. امید است با اتکال به پروردگار سبحان وبا بهره‌گیری از توانمندی‌های خود و دیگر اعضای محترم هیأت علمی دانشکده شاهد تحولات خوبی در این حیطه‌ها باشیم.

 

آدرس کوتاه :