خانم دنیا طهرانی دهکردی

خانم دنیا طهرانی دهکردی


جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم دنیا طهرانی دهکردی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات روسی  با عنوان:« موضوعات عشق، مرگ و زندگی در آثار هوشنگ گلشیری و الکساندر وامیلیوف (داستانهای شازده احتجاب و شکار مرغابی) »، روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت 11:00 در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :