خانم الهه باریکانی

خانم الهه باریکانی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ زبان و ادبیات روسی خانم الهه باریکانی روز یکشنبه مورخ 28/06/95 ساعت 14 بعد از ظهرمی باشد.

آدرس کوتاه :