خانم آیدا سعیدی توکلی

خانم آیدا سعیدی توکلی


دفاع خانم آیدا سعیدی توکلی، دانشجوی مقطع دکتری آموزش زبان آلمانی  در تاریخ ۲۸/‏۰۶/‏۹۵‬ ‬ساعت ۱۴ برگزار می‌گردد

آدرس کوتاه :