خانم مینا گرامی

خانم مینا گرامی


جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم مینا گرامی دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه با عنوان:« ترجمه تحلیلی بخشی از رمان La plus secrète mémoire des hommes اثر محمد م. بوگار سار »، روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۰۰ در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :