خانم نهال برین

خانم نهال برین


 

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم نهال برین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات آلمانی با عنوان:« مقایسه پردازش اسطوره‌های یونانی در دو اثر کاساندرا و جهان آخر »، روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت 10:30 در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :