خانم نیره ابراهیمی

خانم نیره ابراهیمی


جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم نیره ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه با عنوان:« نقش سه ایزد بانو و سه پری سرنوشت ساز در ادبیات عامهی ایران و فرانسه »، روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :