درخصوص اعطای جایزه های تحصیلی

درخصوص اعطای جایزه های تحصیلی


با سلام و احترام

ضمن ارسال نامه شماره ۹۹۸۷۰/‏۱۵‬ مورخ ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ بنیاد ملی نخبگان و آیین نامه ویژه دانشجویان جدیدالورود، به استحضار می‌رساند دانشجویان جهت بهره مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان می‌توانند از تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۷الی ۳۰/‏۷/‏۱۳۹۷‬ با مراجعه به سایت tehran.bmn.ir اقدام به ثبت وبارگذاری مدارک نمایند.لازم به ذکر است مهلت داده شده تمدید نخواهد شد

آدرس کوتاه :