شرح مطلب

درخواست حذف نیمسال

درخواست حذف نیمسال


با سلام

احتراماً همانگونه که مستحضرید با توجه به شرایط خاص شیوع مجدد ویروس کرونا و به منظور مساعدت بیشتر با دانشجویان و رسیدگی سریع‌تر به درخواست ها، بر اساس اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ معاونت آموزشی دانشگاه مقرر گردید دانشجویان تقاضای حذف یکی از چهار نیمسال گذشته خود را به دبیرخانه این اداره کل ارائه نمایند. لازم به ذکر است دبیرخانه این اداره کل صرفاً"تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ درخواست‌های مذکور را دریافت و مورد رسیدگی قرار می دهد.

بدیهی است پس از پایان مهلت اعلام شده، لازم است درخواست حذف نیمسال دانشجویان محترم از طریق اداره آموزش واحدهای محل تحصیل دریافت و سریعاً مورد بررسی واعلام نظر قرار گیرد.

امضا کننده : علی طاهری میرقائد - مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :