دریافت رتبه «الف» برای نشریه پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی

دریافت رتبه «الف» برای نشریه پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی


به استحضار کلیه همکاران گران سنگ می‌رساند، نشریه "پژوهش‌های زبانشناختی در زبانهای خارجی" برای دومین سال متوالی به لطف بیکران پروردگار متعال و حمایت‌ها و ارائه نظرات علمی خوب و ارزشمند هیأت رئیسه محترم دانشکده بالاخص ریاست محترم دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی و سایر همکاران گرانقدر برای دومین سال متوالی موفق به دریافت رتبه"الف" براساس ارزیابی دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت عتف گردیده است. لازم به ذکر است در حال حاضر دانشگاه تهران دارای ۹۱ نشریه علمی - پژوهشی می‌باشد که تنها تعداد ۶ مجله موفق به دریافت این رتبه در ارزیابی اخیر شده‌اند. این موفقیت چشمگیر را به خانواده بزرگ دانشگاه تهران تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

 

مهدی دهمرده 

سردبیر مجله پژوهش های زبانشناختی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :