دستوالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی 1397

دستوالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی 1397


به پیوست دستورالعمل ثبت نام به شماره ۳۸۷۴۰/ س مورخ ۲۰/‏۰۶/‏۱۳۹۷‬ سازمان سنجش آموزش کشور، در خصوص پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی، دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی سال ۱۳۹۷ دانشگاه تهران، به همراه راهنمای ثبت نام الکترونیکی (غیرحضوری) و حضوری و کلیه فرمهای مرتبط، جهت استحضار و دستور اقدام لازم ارسال می‌گردد.

ضمن تشکر و قدردانی از تلاش و زحمات همکاران محترم در امور مربوط به ثبت نام، خواهشمند است دستور فرمایند از آنجا که رعایت دقیق مقررات و دستور العمل ثبت نام دارای اهمیت و حساسیت فراوانی می‌باشد، قبل از شروع پذیرش و ثبت نام تأکید گردد، نسبت به مطالعه دقیق مفاد دستور العمل ثبت نام و راهنمای ثبت نام توسط کارشناسان ذیربط اقدام لازم صورت پذیرفته وطبق دستور العمل مواردی که می‌بایست فوراً به سازمان سنجش منعکس گردد، به این اداره کل اعلام تا اقدامات بعدی صورت پذیرد.

یادآوری نکات مهم:

۱- بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۱ شورای منتخب دانشگاه تشکیل پرونده تحصیلی و اخذ مدارک شناسایی (شامل؛ تصویر کارت ملی و شناسنامه و عکس و غیره) به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.

۲- مدارک تحصیلی و اصل نامه‌های اداری اخذ شده باید در «زونکن ویژه مدارک ثبت نام» نگهداری شود.

۳- ثبت نام کارکنان دولت، پرسنل و شاغلین نیروهای نظامی، انتظامی، سپاه پاسداران انقلا ب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی و... با توجه به نظام آموزشی تمام وقت دوره‌های تحصیلی دردانشگاه تهران وتشکیل کلاسهای درسی در طول روز در ساعات هفته باید با ارائه «نامه موافقت (طبق مفاد فرم ۱۲ در دستور العمل) با ادامه تحصیل بدون قید وشرط» طبق مقررات انجام شود. اصل نامه‌های ارائه شده توسط پذیرفته شدگان در رابطه با موارد مختلف (شامل؛ بورسیه، حوزه علمیه، نظام وظیفه، ترخیص از خدمت نظام و...اخذ گردد.

۴- ثبت نام «حضوری» فقط با حضور خود پذیرفته شده وتطبیق مدارک شناسایی امکان پذیر است وخانواده و بستگان و... نمی‌توانند به جای فرد انجام دهند.

۵- پس از چاپ کارت‌های دانشجویی، طی نامه رسمی اطلاع رسانی خواهد شد تا جهت دریافت کارتها، نماینده آن پردیس / ‏دانشکده‬ به این اداره کل مراجعه نماید.

ضمناً بر اساس جلسات هماهنگی این مدیریت با مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی وسایر واحدهای مربوط وساده سازی مراحل ودستیابی سریع به مقررات ونکات مهم، ثبت نام پذیرفته شدگان مذکور از طریق ورود به سامانه reg.ut.ac.ir با سهولت انجام و با اطلاع رسانی الکترونیکی در مراحل ثبت نام وپیش بینی‌های لازم، برنامه ریزی شده است.

 

آدرس کوتاه :