دستور العمل وام ویژه دکتری

دستور العمل وام ویژه دکتری


  به پیوست دستورالعمل جدید وام ویژه دکتری که از مهر ماه سال 95 اجرایی می باشد ارسال می شود. خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق آیین نامه نسبت به ثبت درخواست های متقاضیان از تاریخ 95/7/25 لغایت 95/8/24 در سیستم صندوق رفاه دانشجویان اقدام مقتضی مبذول فرمایید. 

          با عنایت به اینکه سامانه گلستان نیاز به اصلاحاتی دارد و زمان برای دریافت درخواست ها محدود است، بنابراین مقرر شده است که دریافت درخواست ها و مدارک وام ویژه دکتری برای سه ماهه پاییز به صورت دستی انجام می شود.

 

  براساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان مورخ 95/7/25 پرداخت همزمان وام تحصیلی و وام ویژه دکتری در این مرحله میسر نمی باشد. 

ضمناً وام تحصیلی دانشجویان دکتری از لیست مرحله اول وام تحصیلی 951 خارج شد تا در صورت درخواست دانشجو امکان حذف وام تحصیلی و  ثبت وام ویژه دکتری مقدور باشد.

شایان ذکر است:

فرم شماره 1: همه متقاضیان وام ویژه دکتری می بایست یکبار این فرم را تکمیل نمایند تا امکان ثبت اطلاعات آنان در سیستم صندوق رفاه مقدور باشد.

فرم شماره 2: فرم درخواست وام است و کلیه متقاضیان وام ویژه دکتری، می بایست هر ترم نسبت به تکمیل این فرم اقدام نمایند. (نیازی به الصاق این فرم در سیستم صندوق رفاه نیست.)

فرم شماره 3: در صورتی که دانشجویی مدعی است که رساله او کاربردی است می بایست این فرم را تکمیل و به معاونت دانشجویی پردیس/ دانشکده/ مرکز تحویل دهد. (این فرم می بایست در سیستم صندوق بارگزاری شود.)

دانلود فایل‌ها

آدرس کوتاه :