دوازدهمین سخنرانی از سلسله سخنرانی‌های پژوهشی دانشکده

دوازدهمین سخنرانی از سلسله سخنرانی‌های پژوهشی دانشکده


خاندان های حکومتگر مسلمان در جنوب هند

زبان سخنرانی: فارسی

سخنران: جناب آقای محمد عباسی

عضو محترم هیات علمی بنیاد دایره­المعارف اسلامی

گروه مطالعات شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا

"به دعوت گروه زبان و ادبیات اردو"

زمان: شنبه مورخ 20/09/1395 ساعت 12

مکان: تالار غدیـر دانشکده

 

حضور اساتید محترم و دانشجویان و همکاران گرامی را ارج می­نهیم.

آدرس کوتاه :