دومین سخنرانی از سری دوم سخنرانی های پژوهشی دانشکده

دومین سخنرانی از سری دوم سخنرانی های پژوهشی دانشکده


دومین سخنرانی از سری دوم سخنرانی‌های پژوهشی دانشکده تحت عنوان ICE AND BLOOD; ENGLISH POETS AND SCOTTISH LITERARY CRITICIZERSتوسط خانم دکتر سوسن پورصنعتی، استاد محترم مدعو گروه زبان و ادبیات انگلیسی روز یکشنبه مورخ ۱۵/‏۱۲/‏۹۵‬ از ساعت ۱۱:۳۰ در تالار غدیر دانشکده برگزار خواهد شد.

به یقین، حضور سروران ارجمند بر غنای علمی جلسه خواهد افزود.

آدرس کوتاه :