دکتر تورج رهنما

دکتر تورج رهنما


جناب آقای تورج رهنما، استاد محترم بازنشسته گروه زبان و ادبیات آلمانی این دانشکده در بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه به عنوان پژوهشگر پیشکسوت نمونه برگزیده شدند. ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای ایشان.

آدرس کوتاه :