نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار ریاست محترم دانشکده با رییس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی

دیدار ریاست محترم دانشکده با رییس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی


روز دوشنبه 12 مهر ماه 1395 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی میزبان رییس محترم مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همراهان ارجمند آن سازمان بود.

در جلسه ای که با حضور جناب آقای دکتر اسماعیل زاده (رییس مرکز)، جناب آقای دکتر آشوری (رییس گروه طرح و برنامه و مطالعات)، جناب آقای دکتر امینی (رییس گروه ترجمه) و جناب آقای دکتر ولی‌پور رییس دانشکده برگزار گردید، موارد مهمی درخصوص پیگیری های همکاری دوجانبه و همچنین برنامه های آتی دو مجموعه فرهنگی- آموزشی مطرح و تبادل نظر صورت پذیرفت. در پایان مقرر گردید در راستای افزایش همکاری های علمی- پژوهشی فی مابین جلسات کارگروه های مدنظر تشکیل و اقدام لازم صورت پذیرد.