رفع مشکل کمبود کمد

رفع مشکل کمبود کمد


طبق تغییر شرایط اخذ کمد کلیه دانشجویانی که از تسهیلات کمد استفاده می نمایند تا پایان دی ماه ۹۷ به کتابخانه (خانم اصفهانی) مراجعه فرمایند.

آدرس کوتاه :