- سه‌شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

روزی با دانشگاه در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

روزی با دانشگاه در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی


روزی با دانشگاه در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

پیرو اهداف و برنامه‌ریزی معاونت محترم فرهنگی دانشگاه تهران، مبنی بر تحکیم پیوند دانشگاه و جامعه، طرحی تحت عنوان «روزی با دانشگاه تهران» به صورت متمرکز در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی و کلیه دانشکده‌ها و پردیس‌های دانشگاه، جهت آشنایی داوطلبان آزمون سراسری با رشته‌های تحصیلی دانشگاه تهران، آشنایی با امکانات و تسهیلات ویژه برای دانشجویان، معرفی امکانات، موقعیت، جایگاه ملی و بین‌المللی دانشگاه تهران برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مربیان اجرا شد.

از اهمیت این برنامه، می‌توان به نقش مشاوره و نیازسنجی آن و حق انتخاب برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها برای بازدید از دانشکده‌ها اشاره نمود.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :