اخبار

روز 24 آبان، روز کتاب، کتابدار و کتاب‌خوانی

روز 24 آبان، روز کتاب، کتابدار و کتاب‌خوانی


روز 24 آبان هر سال، به عنوان روز کتاب، کتاب خوانی و کتابدار نام گرفته است.

به همین مناسبت از کارکنان محترم کتابخانه توسط معاون محترم پژوهشی دانشکده، جناب آقای دکتر نعمتی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

هم‌چنین در راستای اهمیت مطالعه و ارزش کتاب به عنوان یکی از منابع مهم مطالعاتی، در محوطه همکف دانشکده میز مهربانی کتاب گذاشته شد و مورد توجه دانشجویان قرار گرفت.