شرح مطلب

زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال دروس عمومی

زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال دروس عمومی


با توجه به تقویم آموزشی مصوب دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۹، برنامه آزمون دروس عمومی نودانشجویان و دانشجویان ورودی‌های ماقبل سال ۱۳۹۹ به شرح جدول پیوست تقدیم می‌گردد. همچنین توجه به نکات زیر ضروری است:

۱- تنظیم زمان‌‌بندی ارائه شده برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۹ (جدول ۲) در سامانه جامع آموزش صرفاً بر عهده دانشکده‌های متولی ارائه دروس (دانشکده ادبیات و علوم انسانی (زبان فارسی)، دانشکده اندیشه و معارف اسلامی (دروس معارف اسلامی) دانشکده زبان و ادبیات خارجی (زبان انگلیسی)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی (تربیت بدنی، ورزش)) خواهد بود. لطفاً سایر واحدها از هرگونه تغییر در سامانه جامع آموزش در این خصوص جداً خودداری نمایند.

۲- آزمون درس زبان فارسی با توجه به شروع دیرهنگام کلاس‌های این درس و همزمان با ورود نودانشجویان، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ برگزار می‌گردد.

۳- با توجه به ارائه عملی دروس تربیت بدنی و ورزش ۱ قبل از فراگیری ویروس کرونا، آزمونی برای این دروس در تقویم پیش بینی نشده است. چنانچه آزمونی برای این دروس لازم باشد اعلام زمان آزمون و نتظیم آن در سامانه جامع آموزش مطابق با جداول ۱ و۲ برعهده دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی خواهد بود.

برنامه آزمونهای پایان نیمسال دروس عمومی

آدرس کوتاه :