زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال دروس عمومی

زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال دروس عمومی


با توجه به تقویم آموزشی مصوب دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۹، برنامه آزمون دروس عمومی نودانشجویان و دانشجویان ورودی‌های ماقبل سال ۱۳۹۹ به شرح جدول پیوست تقدیم می‌گردد. همچنین توجه به نکات زیر ضروری است:

۱- تنظیم زمان‌‌بندی ارائه شده برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۹ (جدول ۲) در سامانه جامع آموزش صرفاً بر عهده دانشکده‌های متولی ارائه دروس (دانشکده ادبیات و علوم انسانی (زبان فارسی)، دانشکده اندیشه و معارف اسلامی (دروس معارف اسلامی) دانشکده زبان و ادبیات خارجی (زبان انگلیسی)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی (تربیت بدنی، ورزش)) خواهد بود. لطفاً سایر واحدها از هرگونه تغییر در سامانه جامع آموزش در این خصوص جداً خودداری نمایند.

۲- آزمون درس زبان فارسی با توجه به شروع دیرهنگام کلاس‌های این درس و همزمان با ورود نودانشجویان، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ برگزار می‌گردد.

۳- با توجه به ارائه عملی دروس تربیت بدنی و ورزش ۱ قبل از فراگیری ویروس کرونا، آزمونی برای این دروس در تقویم پیش بینی نشده است. چنانچه آزمونی برای این دروس لازم باشد اعلام زمان آزمون و نتظیم آن در سامانه جامع آموزش مطابق با جداول ۱ و۲ برعهده دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی خواهد بود.

برنامه آزمونهای پایان نیمسال دروس عمومی

آدرس کوتاه :