زمان ثبت درخواست های وام ضروری عادی و تحصیلی و ضروری ویژه دکتری

زمان ثبت درخواست های وام ضروری عادی و تحصیلی و ضروری ویژه دکتری


به استحضار می‌رساند دانشجویان متقاضی انواع وام‌های ضروری عادی، وام ضروری ویژه دکتری و وام تحصیلی ویژه دکتری سه ماهه بهار از تاریخ اول تا یازدهم خرداد ماه می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند. شایان ذکر است آخرین مهلت ثبت درخواست‌های مذکور در سیستم صندوق رفاه دانشجویان تا پایان وقت اداری روز یکشنبه سیزدهمخرداد ماه می‌باشد. با عنایت به اینکه زمان مناسب برای بررسی و رفع مشکلات مدارک و درخواست‌ها و ثبت آنها در سیستم صندوق رفاه در نظر گرفته شده است و این اداره کل زمان بسیارمحدود جهت بررسی و کنترل درخواست‌ها دارد، در صورت عدم تایید هر یک از درخواست‌ها، متقاضی مربوطه از وام محروم می‌شود. بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاعرسانی شایسته و رعایت زمانبندی اعلام شده، در بررسی و ثبت درخواست‌ها دقت لازم مبذول فرمایند و در صورت نیاز به راهنمایی، سرکار خانم منصوری با شماره تلفن ۶۱۱۱۲۹۴۳ داخلی۱۱۹ آماده پاسخگویی و رفع مشکلات همکاران آن پردیس / دانشکده / مرکز می‌باشند.

آدرس کوتاه :