ساعت حضور داوطلبان آزمون کتبی و مصاحبه دکتری 1397

ساعت حضور داوطلبان آزمون کتبی و مصاحبه دکتری 1397


اطلاعیه آزمون کتبی و مصاحبه دکتری تیر ماه سال 1397 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

بدین وسیله به اطلاع آندسته از داوطلبین دوره دکتری تخصصی Ph.D  سال 97 که جهت مرحله دوم از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه تهران دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی  معرفی شده   و در سامانه   ems.ut.ac.ir  ثبت نام و مدارک خود را بارگذاری کرده اند ، می رساند :

حضور کلیه داوطلبین رشته های آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان روسی، ادبیات فرانسه  جهت بررسی مدارک در روز شنبه مورخ 09/04/97 و رشته آموزش زبان آلمانی در روز یکشنبه مورخ 10/04/96 راس ساعت 8 صبح در دانشکده الزامی می باشد .

داوطلبین محترم برای کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص برنامه زمانی برگزاری آزمون های کتبی و مصاحبه  به وبگاه دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی  ffl.ut.ac.ir مراجعه نمایند.

معاونت آموزشی  و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

06/04/1397

آدرس کوتاه :