سامانه مشاهده سخنرانی های پژوهشی دانشکده زبان ها وادبیات خارجی

سامانه مشاهده سخنرانی های پژوهشی دانشکده زبان ها وادبیات خارجی


ضمن سپاس از استقبال عموم خانوادة دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی از برگزاری سخنرانی پژوهشی طی دو سال گذشته تا کنون، به استحضار می‌رساند با پیگیری‌های مجدانة ریاست محترم دانشکده و همچنین مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه، دسترسی به فایل فیلم سخنرانی‌ها با کیفیت مطلوب برای عموم علاقمندان در دانشگاه تهران فراهم گردیده است. لینک دسترسی به شرح ذیل می‌باشد:

 

http://utecmedia.ut.ac.ir/user/index.php?id=28

معاونت پژوهشی دانشکده صمیمانه منتظر نظرات سازندة سروران گرامی در خصوص برگزاری سخنرانی‌های پژوهشی دانشکده می‌باشد.

آدرس کوتاه :