سخنرانی دکتر لوئیک آرتیاگا

سخنرانی دکتر لوئیک آرتیاگا


سخنرانی دکتر لوئیک آرتیاگا مورخ و منتقد ادبی استاد دانشگاه لیموژ از کشور فرانسه روز چهارشنبه 19/2/97  با موضوع "ادبیت رقومی" (دیجیتال) در سالن غدیر دانشکده زبان‌ها برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :