- دوشنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۲

سخنرانی پروفسور رینو کاپوو استاد تمام دانشگاه رم با حضور رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

سخنرانی پروفسور رینو کاپوو استاد تمام دانشگاه رم با حضور رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی


سخنرانی پروفسور رینو کاپوو استاد تمام دانشگاه رم با حضور رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

سخنرانی استاد دانشگاه رم ایتالیا و رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا با موضع "دانته در دنیای امروز" روز سه شنبه مورخ ۲۴/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ ساعت ۱۰ الی ۱۲ با حضور مسئولین دانشکده و دانشجویان گروه زبان و ادبیات ایتالیایی در سالن همایش غدیر در دانشکده زبان‌ها و ابیات خارجی دانشگاه تهران برگزار گردید.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :