اخبار

سخنرانی پژوهشی- آقای دکتر کیایی، آقای دکتر منسوب بصیری و رایزن فرهنگی ایتالیا در تهران

سخنرانی پژوهشی- آقای دکتر کیایی، آقای دکتر منسوب بصیری و رایزن فرهنگی ایتالیا در تهران


پنجمین سخنرانی پژوهشی طبق تقویم معاونت پژوهشی دانشکده در روز یکشنبه مورخ 16/8/95 در تالار غدیر برگزار شد.

جناب آقای دکتر کیایی و جناب آقای دکتر منسوب بصیری اعضای محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشکده به زبان فارسی و آقای کارلو چره تی، رایزن محترم فرهنگی سفارت ایتالیا در تهران به زبان ایتالیایی به ایراد سخنرانی پرداختند. چکیده سخنرانی ایشان به شرح زیر است:

کمدی الهی اثر بزرگ دانته از جهات مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله این موارد لایه شناسی در این اثر ادبی است. زیرساخت های فلسفی، اسطوره ای، الهیاتی و سیاسی از اهم مواردی است که توجه و نظر بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران حوزه ادبیات را به خود جلب کرده است. شاید بتوان لایه های دیگری را زیر عنوان زیرساخت های ثانوی مورد کند و کاو قرار داد. مبحث تصویر سازی و مضمون آفرینی از جمله این زیرساخت هاست که آنچنان که شایسته است بررسی نشده است. در این سخنرانی سعی خواهد شد تا هم راستایی و توازی تصویر و مضمون در دفتر اول کمدی الهی (جهنم) به عنوان خلاقیتی هنری-ادبی تبیین شود.