اخبار

سخنرانی پژوهشی توسط آقای دکتر حسین کرمی

سخنرانی پژوهشی توسط آقای دکتر حسین کرمی


پیرو برگزاری سخنرانی‌ در دانشکده، نُهمین جلسه از سلسله سخنرانی‌های معاونت پژوهشی، ساعت 12 تا 13 روز سه‌شنبه 2 آذر ماه 1395 در سالن غدیر دانشکده برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر حسین کرمی با موضوع "نگاهی به وضعیت پژوهش های زبانشناختی در ایران و درس‌هایی که باید از جامعه شناسی علم فرا گرفت"،‌ به ایراد سخنرانی پرداختند. جناب آقای دکتر ولی پور، رییس محترم دانشکده، جناب آقای دکتر نعمتی، معاون محترم پژوهشی دانشکده، سرکار خانم دکتر بیاد، مدیر محترم گروه زبان و ادبیات انگلیسی، اعضای محترم هیأت علمی گروه زبان انگلیسی و تعدادی از دانشجویان و علاقمندان در جلسه سخنرانی حضور داشتند.

 

چکیده سخنرانی آقای دکتر کرمی به شرح ذیل است.

تاریخچه علم بشر به بیش از 2500 سال پیش باز می گردد. شاید از همان روز های نخستین علم، بشر همواره با یک سوال اساسی مواجه بوده وآن اینکه علم چیست؟ فلاسفه علم تمام توان خود را به کار گرفته اند تا تعریفی درست از ماهیت علم و روش علمی به دست دهند. برخلاف همه تلاش ها، تاکنون تعریفی متقن از علم که همه فلاسفه بر آن توافق داشته باشند ارائه نشده است. با این حال، به نظر می رسد نظریات جدید بیشتر بر روی ماهیت اجتماعی علم و پژوهش تمرکز دارند. این گروه از نظریه پردازان تلاش می کنند تا در قالب جامعه شناسی علم رابرت مرتون هنجارها و ناهنجاری های علم به عنوان یک نهاد اجتماعی را استخراج کرده و نمایی از محیط سالم علمی به دست دهند. این گفتار تلاش میکند تا با استفاده از نظریات جامعه شناسی علم یک ارزیابی کلی از وضعیت فعلی پژوهش های زبانشناختی در ایران و آسیب های مربوطه ارایه کند. به نظر می رسد که هم اکنون پژوهش در ایران با ایده آل‌های جامعه شناسان علم فاصله بسیار دارد و شاید نتوان عنوان "پژوهش علمی" را به بسیاری از پژوهش های صورت گرفته در آن اطلاق کرد.