اخبار

سخنرانی پژوهشی- سرکار خانم دکتر شیخی

سخنرانی پژوهشی- سرکار خانم دکتر شیخی


هفتمین سخنرانی پژوهشی طبق تقویم معاونت پژوهشی دانشکده در روز یکشنبه مورخ 23/8/95 ساعت 12 در تالار غدیر برگزار شد.

سرکار خانم دکتر ناهید شیخی، عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات روسی به ایراد سخنرانی پرداختند.

در این جلسه، جناب آقای دکتر ولی‌پور، ریاست محترم دانشکده، جناب آقایان دکتر زینالی، معاون محترم آموزشی و دکتر نعمتی، معاون محترم پژوهشی دانشکده و برخی از اعضای محترم گروه زبان و ادبیات روسی و دانشجویان گرامی حضور داشتند.

سخنرانی ایشان در خصوص سیر تاریخی تحول آوایی و واجی زبان روسی بود که ایشان به زبان فارسی و با استفاده از اسلاید به ایراد آن پرداختند.

سخنرانی مذکور رأس ساعت 13 پایان یافت.