- یک‌شنبه، ۲ مهر ۱۴۰۲

سلسله نشست اساتید گروه زبان آلمانی و اساتیدی از دانشگاه‌های ینا و پوتسدام با دانشجویان مقطع دکتری

سلسله نشست اساتید گروه زبان آلمانی و اساتیدی از دانشگاه‌های ینا و پوتسدام با دانشجویان مقطع دکتری


سلسله نشست اساتید گروه زبان آلمانی و اساتیدی از دانشگاه‌های ینا و پوتسدام با دانشجویان مقطع دکتری

سلسله نشست اساتید گروه زبان آلمانی و اساتیدی از دانشگاه‌های ینا و پوتسدام با دانشجویان مقطع دکتری آموزش زبان آلمانی در راستای امکان سنجی ارائه دوره دکتری مشترک

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :