سومین سخنرانی از سری پنجم سخنرانی ‌های پژوهشی دانشکده- جناب آقای دکتر حامد حبیب‌زاده

سومین سخنرانی از سری پنجم سخنرانی ‌های پژوهشی دانشکده- جناب آقای دکتر حامد حبیب‌زاده


به استحضار می‌رساند سومین سخنرانی از سری پنجم سخنرانی‌های پژوهشی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی طبق آگهی پیوست روز یکشنبه مورخ ۲۹/‏۰۷/‏۹۷‬ از ساعت ۱۱:۳۰ در تالار غدیر دانشکده برگزار می‌گردد.

سخنران: جناب آقای دکتر حامد حبیب زاده، استاد محترم مدعو گروه زبان و ادبیات انگلیسی

موضوع: در خدمت و خیانت فراموشی: هویت در غول مدفون کازوئو ایشی گورو

زبان سخنرانی: فارسی

حضور سروران ارجمند، اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان عزیز و کارمندان گرامی به یقین بر غنای علمی جلسه خواهد افزود.

آدرس کوتاه :