سیزدهمین سخنرانی از سلسله سخنرانی‌های پژوهشی دانشکده

سیزدهمین سخنرانی از سلسله سخنرانی‌های پژوهشی دانشکده


نگاهی به دشواری های برگردان اشعار کوتاه ژاپنی به  فارسی

زبان سخنرانی: فارسی

 

سخنران: جناب آقای دکتر آیت حسینی

عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات ژاپنی

 

زمان: یکشنبه مورخ 21/09/1395 ساعت 12

مکان: تالار غدیـر دانشکده

 

حضور اساتید محترم و دانشجویان و همکاران گرامی را ارج می­نهیم.

 

آدرس کوتاه :