شروع ثبت نام کاندیداهای شورای صنفی دانشجویی - انتخابات اردیبهشت 98

شروع ثبت نام کاندیداهای شورای صنفی دانشجویی - انتخابات اردیبهشت 98


احتراماً به استحضار می‌رساند کمیته اجرایی برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه، در نظر دارد نسبت به برگزاری انتخابات کلیه واحدها دراردیبهشت ماه سال جاری اقدام نماید خواهشمنداست ضمن اطلاع رسانی شایسته (سایت واحد) مساعدت لازم در این زمینه با کمیته اجرایی را مبذول فرمائید.

تاریخ ثبت نام داوطلبان: ۱۴ الی ۱۶ اردیبهشت ۹۸ با مراجعه به سایت معاونت دانشجویی studentaffairs.ut.ac.ir

واحدهای برگزار کننده انتخابات: پردیس دانشکده‌های فنی (به جز فومن و کاسپین) - پردیس فارابی - پردیس هنرهای زیبا - پردیس ابوریحان - پردیس علوم - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی -دانشکده حقوق و علوم سیاسی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی-دانشکده فیزیک -دانشکده مدیریت - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشکده جغرافیا - دانشکده دامپزشکی -دانشکده الهیات و معارف اسلامی - دانشکده مطالعات جهان - دانشکده علوم و فنون -موسسه ژئوفیزیک - دانشکده معارف و اندیشه اسلامی - خوابگاه پسران و سطح شهر-خوابگاه متأهلین و خوابگاه دختران - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دانشکده اقتصاد - دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی - دانشکده علوم اجتماعی -دانشکده کارآفرینی - دانشکده فنی فومن - دانشکده فنی کاسپین

دانشجویان خوابگاهی می‌توانند هم در دانشکده و هم در خوابگاه کاندیدا شوند، ولی در هر صورت در یکی از واحدها به فعالیت بپردازند.

در صورت متقاضی بودن می‌بایست ثبت نام مجدد انجام دهند و دارا ی دو کد رهگیری باشند.

لازم به ذکر است دانشجویانی که به هر دلیلی قادر به ثبت نام نمی‌باشند، مشخصات خود (نام و نام خانوادگی- شماره دانشجویی-شماره تماس و ایمیل دانشگاه [شناسه یکتا]) را به نشانی  senfi.stu@ut.ac.ir ارسال نمایندمشاهده «تأیید دریافت»، به منزله دریافت ایمیل شما می‌باشد.

 

اسامی کمیته اجرایی: دبیر کمیته اجراییمحمد امین ورقایی ۶۶۰۳۹۵۰۳۹:، محمد رضا حسینی :۸۱۱۹۹۴۱۱۷، کاظم دوستی نسب: ۷۱۱۷۹۴۲۹۸، نرگس پور محمدیان رودسری :۴۱۰۲۹۴۱۰۳ مریم هداوند :۴۳۱۸۹۵۰۱۰

آدرس کوتاه :