شروع نیمسال دوم 97-96 و آخرین فرصت دفاع

شروع نیمسال دوم 97-96 و آخرین فرصت دفاع


 بدین وسلیه به استحضار می رساند؛ با توجه به اتمام نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 و شروع نیمسال جدید از روز شنبه  مورخ  14/11/1396، ""آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله در مقاطع ؛ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی""( بدون ایجاد نیمسال جدید) با رعایت سایر شرایط و مقررات مربوط حداکثرتا تاریخ 30/11/1396 خواهد بود. در صورت عدم امکان دفاع تا تاریخ مزبور توسط دانشجویان باید اقدام لازم برابر مقررات و بخشنامه های ارسالی و آیین های آموزشی با مراجعه به اداره آموزش ان پردیس/دانشکده انجام گردد.

بدیهی است این مهلت فقط برای کلیه  دانشجویان مقاطع تحصیلی فوق می باشد که در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 دارای وضعیت فعال  ثبت نام در سامانه جامع باشند و قابل تمدید نیست .

آدرس کوتاه :