شروع کلاس هاو نحوه انتخاب واحد کلیه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

شروع کلاس هاو نحوه انتخاب واحد کلیه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد


 

 

به پیوست اطلاعیه شروع کلاس هاو نحوه انتخاب واحد کلیه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (دوره های حضوری- مجازی) سال ۱۴۰۰، در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، جهت استحضار  تقدیم می‌گردد.

آدرس کوتاه :