ششمین سخنرانی از سلسله سخنرانی های پژوهشی دانشکده

ششمین سخنرانی از سلسله سخنرانی های پژوهشی دانشکده


نگاهی به اشعار اِستل ها ، اثر ویکتور سگالِن

زبان سخنرانی: فارسی

سخنران: جناب آقای دکتر عباس فرهاد نژاد

عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

زمان: سه شنبه مورخ 18/08/1395 ساعت 12

مکان: تالار غدیـر دانشکده

 

شرکت برای عموم اساتید محترم و دانشجویان و همکاران گرامی آزاد است.

آدرس کوتاه :