- سه‌شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

اخبار

شهادت بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا سلام ا...علیها تسلیت باد

شهادت بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا سلام ا...علیها تسلیت باد


شهادت بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا سلام ا...علیها تسلیت باد

حضرت فاطمه زهرا سلام ا... علیها:

هرکس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت‌ها و برکات خود را برای او تقدیر می‌نماید. 

بِحار، ج. 67 ، ص. 249، ح.25

شهادت بانوی بزرگ اسلام، حضرت زهرا سلام ا... علیها را به اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان گرامی و دانشجویان عزیز تسلیت عرض می‌نماییم.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی 

.