عدم برگزاری سخنرانی پژوهشی خانم مهسا وفا

عدم برگزاری سخنرانی پژوهشی خانم مهسا وفا


بدینوسیله به استحضار می‌رساند به منظور رعایت اصول بهداشتی در راستای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا، سخنرانی پژوهشی خانم مهسا وفا دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته زبان انگلیسی روز سه شنبه مورخ ۰۶/‏۱۲/‏۹۸‬ برگزار نخواهد شد. زمان برگزاری سخنرانی ایشان متعاقباً اعلام خواهد شد.

آدرس کوتاه :