عدم حضور اساتید و ارباب رجوع در روز چهارشنبه مورخ 06/05/1400 در دانشکده

عدم حضور اساتید و ارباب رجوع در روز چهارشنبه مورخ 06/05/1400 در دانشکده


به استحضار می‌رساند آزمون کارشناسی ارشد در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه به ترتیب در تاریخ‌های ۶ تا ۸ مرداد ماه سال جاری در دانشکده برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه روز چهارشنبه مورخ ۰۶/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ روز کاری دانشکده محسوب می‌شود و هر گونه تردد در محل حوزه امتحانی ممنوع می‌باشد، موضوع فوق الذکر برای اطلاع عموم بارگذاری می شود. 

آدرس کوتاه :