عدم پذیرش ارباب رجوع حضوری کتابخانه در تاریخ ۳۱/‏۰۱/‏۱۴۰۰

عدم پذیرش ارباب رجوع حضوری کتابخانه در تاریخ ۳۱/‏۰۱/‏۱۴۰۰


به اطلاع کلیه مراجعان گرامی می‌رساند سه شنبه مورخ ۳۱/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ کتابخانه ارباب رجوع حضوری نمی‌پذیرد. جهت پیگیری امورات از طریق پست الکترونیکی esfahani_mojdeh@ut.ac.ir

اقدام نمائید.

آدرس کوتاه :