عضویت درنهضت داوطلبان برای المپیاد ملی همگانی دانشگاهها ی سراسر کشور

عضویت درنهضت داوطلبان برای المپیاد ملی همگانی دانشگاهها ی سراسر کشور


باتوجه به مسابقات المپیاد همگانی دانشگاههای سراسر کشور به میزبانی دانشگاه تهران ازمورخ 96/4/24 لغایت 96/5/4 این واحد اقدام به راه اندازی نهضت  داوطلبان نموده و درهرزمینه تخصصی وعادی  نیاز به همکاری دارد لذا از دانشجویان  عزیز (دختر وپسر ) دعوت به عمل  می آورد. جهت اطلاعات بیشتر با آقای رستمیان  وشماره 61113405 تماس حاصل فرمائید.  

آدرس کوتاه :