فراخوان بیست و نهمین و سی امین جشنواره دانشجوی نمونه سال 1400

فراخوان بیست و نهمین و سی امین جشنواره دانشجوی نمونه سال 1400


احتراماً پیرو نامه شماره ۸۶۴ ۸۴/‏‬۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر برگزاری ((بیست و نهمین و سی امین دوره جشنواره دانشجوی نمونه سال۱۴۰۰ )) آئین نامه، شیوه نامه اجرایی دانشجوی نمونه و نامه وزارت عتف و نیز به پیوست فراخوان ثبت نام و جدول زمان بندی جهت استحضار تقدیم می گردد. 

جدول عملیاتی فرآیند دانشجوی نمونه سال 1400
فراخوان بیست ونهمین و سی امین جشنواره دانشجوی نمونه سال 1400 

متن فراخوان ثبت نام:

فراخوان بیست ونهمین و سی امین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۰

۲۰ آذرماه لغایت ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

از کلیه دانشجویان و دانش آموختگان بعد از فراخوان سال ۹۸ واجد شرایط, دعوت می‌شود ضمن مطالعه دقیق آئین نامه و شیوه نامه انتخاب دانشجوی نمونه، می‌توانند از ۲۰ لغایت ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) به نشانی اینترنتی portal.saorg.ir با تکمیل نمودن فرآیند ثبت نام، در جشنواره شرکت نمایند.

ضمناً به جهت رعایت حال دانشجویان و دانش آموختگان سال ۹۸ به بعد و نیز به دلیل تلفیق دو جشنواره با یکدیگر (سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰) موارد ذیل به آئین نامه مصوب سال ۹۸ افزوده شده است که فقط مختص اجرای جشنواره ۱۴۰۰ خواهد بود:

نکته اول: براساس ماده ۲ بند ۴ آئین نامه مصوب سال ۹۸؛ حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات (حذف ترم تحصیلی) به دلیل شرایط کرونایی به عنوان سابقه سنواتی نیمسال تحصیلی لحاظ نمی‌گردد.

نکته دوم: در خصوص دانش آموختگان بعد فراخوان سال ۹۸

((دانشجویانی که پس از فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه سال ۹۸ دانش آموخته شده‌اند می‌توانند با رعایت بند ۲-۴ آئین نامه مصوبه ۹۸ در جشنواره نمونه سال ۱۴۰۰ شرکت نمایند.))

نکته سوم: شرط سنی شرکت در جشنواره استثنائاٌ در جشنواره ۱۴۰۰ حداکثر ۴۱ سال می‌باشد.

نکته چهارم (مهم): ۳ امتیاز به صورت افزوده به دانشجویانی که در زمینه کرونا فعالیت داوطلبانه داشته‌اند؛ تعلق می‌گیرد..

آدرس کوتاه :