فراخوان دومین جشنواره دانشجوی نمونه بین المللی سال 1401-وزارت علوم

فراخوان دومین جشنواره دانشجوی نمونه بین المللی سال 1401-وزارت علوم


به پیوست تصویر نامه شماره ۴/۸۹۸۲۸ مورخ ۲۳/ ۰۷/ ۱۴۰۱ مدیرکل محترم اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم در خصوص برگزاری دومین جشنواره دانشجوی نمونه بین الملل سال تحصیلی ۱۴۰۱ تقدیم می‌گردد. دانشجویان بین الملل می‌توانند با مراجعه به پایگاه portal.saorg.ir تا تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

آدرس کوتاه :