فراخوان دومین جشنواره روابط عمومی واحدهای دانشگاه تهران

فراخوان دومین جشنواره روابط عمومی واحدهای دانشگاه تهران


فراخوان دومین جشنواره روابط عمومی واحدهای دانشگاه تهران 
بخش‌های عمومی: «تولید و توزیع محتوا»، «ارتباطات، انتشارات و مستندسازی» و «تبلیغات و تشریفات»
بخش ویژه: «ارائه طرح‌واره جشن ۹۰ سالگی دانشگاه تهران» 
ویژه: مسئولان و کارکنان روابط عمومی واحدهای دانشگاه تهران، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه تهران 
مهلت ارسال آثار: 19 اردیبهشت 1402
اختتامیه: 31 اردیبهشت 1402
دانلود فایل دستورالعمل اجرایی جشنواره:   word - PDF 

 

 

آدرس کوتاه :