- چهارشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۲

فرارسیدن روز نیایش، روز بزرگ عرفه و عید سعید قربان خجسته باد

فرارسیدن روز نیایش، روز بزرگ عرفه و عید سعید قربان خجسته باد


فرارسیدن روز نیایش، روز بزرگ عرفه و عید سعید قربان خجسته باد

عرفه، روز بازگشت است؛ بازگشت به آغوش مهربان خدا. عرفه، روزی است که ناامیدی از درگاه خدا رخت برمی بندد. روز عرفه، بر عارفان حق، آنان که از خیمه وجودخویش بیرون می آیند و با آتش شوق و اشتیاق وصال، به دعا و نیایش متوسل می‌شوند، خجسته باد.

 

بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن

یک عید بزرگ به نام قربان آمد

فرارسیدن عید سعید قربان بر عموم مسلمین، اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان گرامی و دانشجویان عزیز مباک باد.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :