اخبار

فرارسیدن هفته بسیج گرامی باد

فرارسیدن هفته بسیج گرامی باد


مقام معظم رهبری:

فرهنگ بسیجی، فرهنگ معنویت و شجاعت، غیرت، استقلال و آزادگی و اسیر خواست‌های حقیر نشدن است.