فرآیندهای آموزشی مقطع دکتری

فرآیندهای آموزشی مقطع دکتری


نکات مهم:

1- لازم است دانشجو آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه تهران، به‌ویژه آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشگاه تهران را به دقت مطالعه و بر طبق آن عمل نماید.

لینک آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های جامع آموزشی

2- (طبق ماده 8 آیین‌نامه آموزش دکتری) ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال، انصراف از تحصیل محسوب می‌شود و دانشجو محروم از تحصیل خواهد شد.

 
 

 

 

 

آدرس کوتاه :