فرآیند برگزاری جلسه دفاع دکتری

فرآیند برگزاری جلسه دفاع دکتری


تذکر:

1. دفاعیه بدون رعایت کامل این فرایند رسمیت نداشته و مورد قبول نمی‌باشد

2. طبق ماده 7 آیین‌نامه آموزشی دوره سنوات مجاز به دفاع به شرح جدول ذیل است:

مقطع

نیمسال مجاز

دفاع پروپوزال دکتری

4 تا 6

دفاع نهایی دکتری

6 تا 8

 

 

3. در صورت عدم موفقیت دانشجو به دفاع در سنوات مجاز، محروم از تحصیل خواهد شد و تنها در صورت تایید استاد راهنما، مدیر گروه، شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و کمیسیون موارد خاص دانشگاه طبق فرایند درخواست تمدید سنوات می تواند ادامه تحصیل دهد.

 


فرآیند درخواست دفاع از سامانه جامع آموزش
 

 

مسؤول

فرایند

1

 دانشجو

 ثبت درخواست دفاع در پیشخوان خدمت سامانه جامع آموزش  یکماه قبل از دفاع

2

 

گروه

ارسال درخواست دفاع دانشجو با اعلام تاریخ دفاع حداقل با رعایت یکماه قبل از تاریخ دفاع دانشجو جهت بررسی پرونده آموزشی دانشجو توسط کارشناس اداره آموزش حداقل بار

2

 کارشناس

 بررسی درخواست دفاع در پیشخوان خدمت سامانه جامع آموزش. (تاییدیه و معافیت تحصیلی، مدرک مقطع قبلی،  سنوات تحصیلی مجاز و مجوز سنوات ارفاقی و شهریه)

3

 استاد راهنما

 بررسی درخواست دفاع در پیشخوان خدمت سامانه جامع آموزش، پیشنهاد اساتید داور به مدیر گروه

4

 مدیر گروه

 بررسی درخواست دفاع در پیشخوان خدمت سامانه جامع آموزش، پیشنهاد اساتید داور به معاون آموزشی

5

 کارشناس

 تشکیل پرونده مدارک دانشجو جهت طرح در شورای گروه آموزشی (ویژه مقطع دکتری(

6

 مدیر گروه

 برگزاری جلسه شورای آموزشی (ویژه مقطع دکتری(

7

 کارشناس

 ثبت و اصلاح اساتید در سامانه گلستان و اطلاع اسامی اساتید به دانشجو از طریق پیشخوان

8

 دانشجو

 ارتباط با اساتید برای بررسی، اصلاح وتایید رساله و هماهنگی جلسه دفاع

9

 دانشجو

 هماهنگی زمان و مکان دفاع با مسوول مربوطه

1.9. در دفاع آنلاینلازم است دانشجو برای روز و ساعت دفاعیه  با گروه مربوطه هماهنگی بعمل آورد. حضور همه اعضا در جلسه دفاع مجازی ضروری است. در غیر اینصورت دفاع رسمیت نخواهد یافت و مورد پذیرش نمی‌باشد.

2.9. در دفاع حضوری:  حضور همه اساتید در جلسه دفاع الزامی است. در موارد خاص با نظر موافق گروه و تایید معاون آموزشی، در دکتری با حضور حداقل پنج نفر از اعضای هیات داوران (راهنما، سه داور و یکی از سایر اساتید) و در کارشناسی ارشد حداقل سه نفر از اعضای هیات داوران (راهنما و دو داور) جلسه دفاع رسمیت می‌یابد، به شرط آنکه اساتید غایب با اصل برگزاری دفاع مخالفتی نداشته باشند و صورتجلسه را امضا کنند. در غیر اینصورت دفاع رسمیت نخواهد یافت و مورد پذیرش نمی‌باشد.

10

 دانشجو

 تکمیل و تایید درخواست در پیشخوان خدمت و چاپ اطلاعیه

11

 کارشناس

 ثبت زمان و مکان دفاع، اصلاح اساتید، بررسی مدارک، تایید درخواست

13

 ناظر تحصیلات تکمیلی

 درج درجه رساله و تایید درخواست دانشجو و ارسال به هیئت داوران جهت تایید جلسه دفاع .

14

 کارشناس

 اصلاح نهایی پس از برگزاری جلسه دفاع، ، ثبت نمره و تایید درخواست ، ارسال به دانشجو از طریق پیشخوان جهت اتمام فرایند و درخواست فارغ التحصیلی.

 

 

نکته مهم *******

مرحله همانند جویی موضوع رساله

1- دراین مرحله باید منتظر اعلام نظر از سامانه همانندجو بمانید.

*توجه داشته باشید پاسخگویی سامانه همانندجو این مرحله شاید بین ۲۰ دقیقه تا ۴۸ ساعت زمان ببرد.
2- پس از تایید همانندجوکلیک روی دکمه ی اعلام نظر جهت مشاهده نتیجه همانند جویی.

توجه: مشاهده ۱۹۹ درصد همانندجویی به معنای عدم رعایت دستورالعمل بارگذاری رساله / پایان نامه برای همانندجویی در فرایند دفاع است. در این حالت درخواست را با کلیک بر دکمه "برگشت جهت اصلاح " به مرحله اول ارسال کنید و پس از رعایت این دستور العملها می‌توانید مجدداً فایل اصلاح شده را بارگذاری کرده و جهت همانندجویی ارسال نمائید.

3- در صورت تایید همانندجو ارسال درخواست برای استاد محترم راهنما .

4 – پس از تایید استاد محترم راهنما درخواست به صورت خودکار برای مدیر محترم گروه ارسال خواهد شد.

5 -پس از تایید مدیر محترم گروه درخواست برای کارشناس برای کنترل نهایی ارسال خواهد شد.

نکته:در این مرحله لازم است دانشجو جهت تایید درخواست به کارشناس محترم از طریق تلفنی یا ارسال ایمیل اطلاع دهند

6 – پس از تایید کارشناس درخواست دفاع جهت هما هنگی نهایی تاریخ دفاع از طریق سامانه برای دانشجو ارسال خواهد شد

لازم است دانشجو پس از دریافت درخواست را برای کارشناس دانشکده ارسال نمایید.ومجددا جهت تایید به کارشناس اطلاع دهند.زیرا در مراحلی که درخواست برای کارشناس ارسال می شود هشداری جهت تایید به کارشناس داده نمیشود .

7-تایید نهایی درخواست دفاع وارسال به ناظر محترم

نکته: در این مرحله با تایید کارشناس دانشکده به صورت خودکار جهت اطلاع رسانی تاریخ و ساعت دفاع، ایمیلی برای کلیه ی اساتید هیات داوران ارسال خواهد شد.

نکته ی خیلی مهم: لازم است کلیه ی دانشجویان محترم درخواست دفاع خود را ازطریق گردش کار درخواست خود تا انتها یعنی ثبت نمره ی نهایی دفاع در سامانه توسط کارشناس آموزش دانشکده دنبال کنند در غیر اینصورت درخواست ایشان به صورت ناقص باقی خواهد ماند ونمر ه ی ایشان در سامانه درج نخواهد شد . و به دنبال آن نمی توانند درخواست فارغ التحصیلی در سامانه بدهند و تسویه حساب نمایند.

 

آدرس کوتاه :