فرآیند تایید گواهی پذیرش مقاله

فرآیند تایید گواهی پذیرش مقاله


بسیار مهم: لازم است دانشجو فرم تایید مقاله  را تکمیل و پس از انجام مراحل اداری به کارشناس مربوطه تحویل نماید. مقاله با تایید استاد راهنما و مدیر گروه ، ملاک پذیرش اداره آموزش خواهد بود.

آیین نامه ارائه مقاله در مقطع دکتری

ماده ۱- شروط لازم:

1.1. شرط لازم برای برگزاری جلسه دفاع دکتری، ارائه حداقل یک مقاله مستخرج از رساله در مقطع دکتری است. به استثناء دانشجویان مقطع دکتری پژوهش محور(غیرایرانی- انتقال خارج از کشور) می توانند با ارائه حداقل 2 مقاله wos  مستخرج از رساله دانش آموخته شوند.

1.2. مقاله باید مرتبط با موضوع رساله و تاریخ پذیرش مقاله پس از تاریخ تصویب موضوع رساله باشد.

1.3. نامه پذیرش باید در سربرگ نشریه باشد و متن نامه شامل عنوان نشریه، عنوان مقاله، مشخصات نویسندگان، زمان چاپ، آدرس الکترونیکی و شماره تماس نشریه، مهر نشریه و امضای سردبیر باشد.

1.4. با توجه به پروسه زمان بر بودن پذیرش مقاله، شروع نگارش مقاله در اولین فرصت پس از تصویب موضوع انجام گیرد.

 

 

آدرس کوتاه :