فرآیند مقطع کارشناسی ارشد (حضوری و مجازی)

فرآیند مقطع کارشناسی ارشد (حضوری و مجازی)


نکات مهم (آیین نامه ای)و فرآیندهای آموزشی و پژوهشی در مقطع کارشناسی ارشد 

لازم است دانشجو آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه تهران، به‌ویژه آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته دانشگاه تهران را به دقت مطالعه و بر طبق آن عمل نماید.

 

v     دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دوره مجازی با توجه به اینکه صرفا  آموزش محور هستند لازم است  در فرآیند های ذیل از نیمسال اول تا چهارم به فرآیند های مربوط به مرحله آموزشی مراجعه نمایند .تاکید می گردد  دانشجویان مذکور فاقد مرحله پژوهشی می باشند.   

لینک آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های جامع آموزشی

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :